Muinasasulakoht

Asulakoht registrinumbriga 17948 paikneb Ida, Abro, Väljajüri ja Külaotsa talu maadel:

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=17948

Asulakoha tumedast kultuurikihist võivad arheoloogid leida muistset keraamikat, jälgi rauasulatusest, viljahõõrumiskive jne.

Kirjalikke tõendeid muinasaja asulatest on vähe. Üheks tähelepanuväärseimaks allikaks on Liber Census Daniae, tõlkes Taani hindamisraamat.

80. aastate lõpus prooviaukude kaevamisel, leidis A. Niinre asulakohast muinas- ja keskaegset keraamikat, slakitüki ja keskaegse klaashelme, mis tõendab asulakoha pikaajalisust.

Kommenteeri


3 * = 15