Tegemised

2013 aastal plaanime :

 1. Teha korraliku liuvälja Põllu tänavale;
 2. Rohke lume korral ehitame lumelinna;
 3. Teeme järjekordsed korralikud koristustalgud „Teeme Ära 2013“
 4. Peame maha juunis ühe korraliku lastepeo;
 5. Suvel rohkem turupäevasid ;
 6. Võistleme küla nimel Vanamõisas Talendikama küla tiitlile ;
 7. Kooli alguse suur laat ja pidu Luigel, Ööbiku 2
 8. Paigaldame Luigele teadetetahvlid erinevatesse piirkondadesse.
 9. Otsime võimalust rajada piirkonda terviserada
 10. Kaardistame Luige kandis olevad vaatamisväärsused
 11. Loome kodulehe vene keelse osa.
 12. Soovime avada sügisel 2013 „Luige laste- ja noortemaja“. www.roosiõis.ee  (lastehoid, huviringid, vahendid )

2012 a. tegemised

 1. Saadi EAS Kohaliku Algatuse Programmist raha sõiduks Võrumaale, Urvastesse „Oma raha mõttetalgutele“  21-22.07.2012. TEHTUD.
 2. Koostöös RMK ja Kiili Vallavalitsusega on võimalus rajada terviserada Luigele kuni Mareti külani ( ligipääsuga Tammetalu tänavalt) RMK !!!
 3. Mai lõpus teha Luige bussipeatuse taga oleval platsil  küla laat  (26.05)  „Taimede vahetamise päev“ (Läbi viidud).
 4. Lastekaitsepäeva üritus koos nukuteatriga 02.06.2012
 5. Luige bussipeatuse taga „Suveturg“ (Läbi viidud).
 6. Vanamõisas „Talendikama küla“ võistlus  18.08.2012
 7. Kiili valla elanike ,MTÜ-de ja ettevõtjate koostöö päev 13.10.2012 (korraldatud)

Luigel tehtud 2011 a

 1. Piirkondliku kodulehe www.luigekandikeskus.ee tegemine;
 2. Kutsuti ellu oma raha „Luige Kroon“.
 3. Puhastanud  „Teeme Ära“ raames RMK metsaaluse Tammetalu tänavalt ligipääsuga;
 4. Esindanud Kiili valda ainukesena ja võistelnud Vanamõisas „Külade Talendivõistlusel“
 5. Olemas  Luige seltsimaja hoone rekonstrueerimise projekt ja  hoone ehituseks ehitusluba
 6. Olemas  Luige Kandikeskuse laste ja noortemaja  hoone rekonstrueerimise projekt ja  hoone ehituseks ehitusluba
 7. Saadud Leaderist detailplaneeringu teostamiseks rahastus, et määrata lastehoiu hoone ja seltsimaja hoone alune maa sotsiaalmaaks ja näha ette parkimiskohad, tänava valgustuse ala ja laste mänguväljak. Detailplaneering on algatatud.

Täpsemat infot:
Juhatuse liige Kaire Nuut
Tel .5669 4949
info@luigekandikeskus.ee