Luige Küla Selts MTÜ

 

MTÜ Luige Küla Selts on vabatahtlik ühendus, mis koondab isikuid, kes on huvitatud Luige aleviku arengule kaasaaitamisest. Selts on asutatud märtsis 2007.a.

Esimene oluline tegevus seltsi jaoks oli Luigele mänguväljaku rajamine, mis viidi läbi 2 etapis 2007 ja 2008.a. Seejärel Luige arengukava koostamine 2008.a., mis on aluseks erinevate projektide finantseerimisel fondidest. Üheskoos on läbi viidud heakorra päevi. Suurem projekt on olnud ka Luige aleviku puhkeala juurdepääsuteede ehk kergteede projekteerimise eestvedamine, mille tarbeks 2 etapis finantseerimist LEADER meetmest taotleti.

Täna vajab selts väga inimest/inimesi, kes oleksid valmis seltsi tegevust aktiivsemalt eest vedama. Kaasatulijad, -rääkijad ja mõttevahetajad on olemas, kui vaid leiaks ka eestvedaja :)

Luige Küla Seltsi põhikiri: Põhikiri
Liikmeks astumise avaldus: Avaldus

MTÜ Luige Küla Selts
Juhatuse liige Rutt Saveli
Tel: 5274836
luigeselts (ätt) gmail.com