Luige Kandikeskus MTÜ

MTÜ Luige Kandikeskuse  eesmärgiks on Luige kandi kohaliku maaelu ja külaelu taaselustamine ja edendamine , säilitamine ja harmoonilisele arengule kaasa aitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri edendamine, erinevate külaliikumisvormide elluviimine, sotsiaalse erksuse, keskkonnateadlikkuse, sportlike eluviiside propageerimine, sotsiaalvaldkonna kitsaskohtade leevendamine ning koolituste ja huvialaringide teostamine kogukonnale.

MTÜ Luige Kandikeskuse Põhikiri

MTÜ Luige Kandikeskuse Aastaaruanne 2011 a.

MTÜ Luige Kandikeskuse Aastaaruanne 2012 a.

MTÜ Luige Kandikeskuse Aastaaruanne 2013 a.

MTÜ Luige Kandikeskuse liikmeks astumise Avaldus

Luige Kandikeskus  lähtub oma tegevuses meie põhikirjalistest eesmärkidest ning Vabaühenduste eetikakoodeksist. Väärtustame kohalikku kultuuripärandit ja oleme avatud kõigile uutele ideedele, mis aitavad kaasa piirkonna arengule.

MTÜ Luige Kandikeskus
Juhatuse liige Kaire Nuut
Tel: 5669 4949
info (ätt) luigekandikeskus.ee
Swedbank 22 105 169 4985