Nabala kool 1870 – 1922


Nabala kooli mälestuskivi

Esimene Nabala koolimaja avati Kurevere külas; kooli sisseõnnistamine toimus 4. nov. 1870. aastal .

Ajaleheartikli katkeid avamispäevast vanas kirjaviisis: „Nüüd on meie kolimaea walmis – 12 sülda pik ja wiis sülda lai, wägga rumiline maea; ja pealegi just walla kesk paikas. Talwe ku 4. päwal olli meil se römo pääv, mil ta sisse õnnistud sai /—/ Umbes kella 11. aeal tullid meie armas kirriko öppetaja Lutter ja meie möisa rentherra von Mohrenschildt senna /—/ koggoduse öppetajalt üht wägga armast ja wäggewat kõnet, mis surema hulga silmist römo pissarad wälja kutsus ja önnistas sedda maea kolmaino Jummala nimmel kolimaeaks…” *.

Eeltoodud artikli autoriks on tõenäoliselt Nabala kooli esimene õpetaja, Tuhala mõisa möldri poeg Jaan Rutopõld, kes 20-aastase noormehena asus elama koolimajast kiviviske kaugusel asuvasse Uuetoa tallu. Peale oma põhitöö oli ta veel vallakirjutajaks, ristis lapsi, kirjutas erinevate pseudonüümide all ajalehtedes kohalikest sündmustest. Nabala kooli juhatajaks oli ta järjest 30 aastat. Kool töötas sel perioodil 3 klassiga; õpilaste arv oli koolis vahemikus 34 kuni 70. Peale selle õpetas ta 1875 kuni 1898 laupäeviti nn. vahekoolis 14 – 16 aastaseid noori enne leeriminekut.

1921/1922 õppeaastal töötas kool 4 klassiga, ühe õpetajaga ja 41 õpilasega. Need olid viimased õpilased Kureveres asuvas Nabala vallakoolis ja 1922. a. sügiseks koliti Nabala mõisa härrastemajja.

Oma vanaema Maria Lend`i (snd. 1988 Neuhaus) kooliskäigust Kureveres meenutab Ago Lend:

Õppetöö toimus oktoobrist maini. Koolipäev algas varahommikusest päevavalgusest ja kestis õhtul pimedani. Vaid erandkorras kasutati õlilampe. Kogu kooli peale oli üks õpetaja. Õpiti lugemist, kirjutamist, rehkendamist, laulmist ja usuõpetust. Kirjutamist õpetati esimesed kaks talve krihvli ja tahvli abil ning viimasel aastal kirjutati vihikusse. Tahvli üks pool oli rehkendamiseks ja teine pool, kuhu olid veetud spetsiaalsed jooned, kirjatehnika jaoks. Laulmist õpiti kuulmise järgi ning lauldi puuviledega oreli saatel. Oreli oli koolile meisterdanud kohalik külasepp Jüri Land Sõmeru külast.

16. oktoobril 2010 kogunes rohkearvuliselt vilistlasi Nabala kooli 140. aastapäeva puhul Kurevere külla endise koolimaja asukohta mälestuskivi sisseõnnistamispäevale.

* Perno Postimees ehk Näddalileht, 30. dets. 1870. lk. 412.

Kommenteeri


* 7 = 28