Kuue valla juhid leppisid kokku Rail Balticu trassi osas

0 kommentaari »Kirjutatud jaanuar 6th, 2014
Kategooria: Uudised

Terassikoridor-Tallinn-ringtee

Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valdade juhid otsustasid pärast Rail Balticu trassivariantide ühisarutelu eelistada Harjumaa territooriumil reisiliikluseks trassialternatiivi 12 A, kasutades olemasolevat raudtee koridori.

Kaubavedude osas pakutakse alates Sakust  välja uus trassialternatiiv, mis kulgeb Tallinna ringtee kõrval Sakust kuni Lagedini ja ühendub seejärel trassikoridoriga 11B.

 

18. detsembril kogunesid Sakus Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla juhid, et arutada Rail Balticu trassivariante ning esile kerkinud sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnakaitselisi küsimusi.

„Kuna uues harjumatus asukohas kulgeva raudteega kaasneb palju probleeme, siis leiti, et mõistlik on rajada raudtee juba olemas oleva transporditaristu juurde,” vahendas Rae vallavanem Mart Võrklaev omavalitsuste ühist seisukohta.

Reisirongide osas eelistavad Harjumaa vallad seega trassialternatiivi 12 A, mis võimaldab ühtlasi Tallinna, Saku ja Kohila elanikel kasutada uut trassi ka kohaliku reisiliikluse jaoks.

Kaubavedude osas on tekkinud olukord, kus Tallinn ei soovi Muuga sadamast lähtuvat kaubavedu läbi linna.  Kuue valla esindajad teevad Rail Balticu juhtkomiteele ettepaneku kavandada seetõttu raudteelõik Sakust kuni Lagedini kogu ulatuses Tallinna ringtee kõrvale.  Sealt edasi Muuga sadamasse ja perspektiivsesse Helsingi tunnelisse kulgeks liiklus juba kaardile kantud trassivariandi 11B järgi. Tulevikus saab samadel rööbastel Tallinna ringtee joonel liikuda ka kohalik reisirong, mis ühendaks Harjumaa tõmbekeskusi.  Samuti võimaldaks pakutud lahendus Rail Balticu kaubakoridori hõlpsalt Paldiski sadamaga ühendada. Selleks vajalik koridor on Saku ja Saue valdade üldplaneeringutes olemas.

„Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila omavalitsuste esindajad leppisid kokku, et edaspidi tegutsetakse protsessis ühiselt ning ollakse valmis kaasama kõiki omavalitsusi, kes on Rail Balticu trassi rajamisega seotud,” nentis Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots.  „Jaanuari alguses esitame juhtkomiteele uue välja pakutud trassivariandi tehnilised soovitused.”
Ühises pöördumises rõhutame järgmisi punkte:
* Rail Balticu reisirongi lõpp-peatus peaks olema kavandatavas Ülemiste reisiterminalis (jõudes sinna trassilt 12A), kuid kaubaveod suunduksid Muugale ringteed pidi.

* Omavalitsuste eelistatud trassivariandil 12A peab toimima ka kohalik reisirongiliiklus, et ringtee äärde jäävad tugevad tõmbekeskused  saaksid omavahel ühistranspordiga ühendatud. See  looks tingimused ettevõtluse arenguks.

*12 A trassivariandile jäävate Saku, Kiisa ja Kohila alevike osas tuleb raudtee kavandada selliselt, et see ei lõikaks asulat pooleks ega muudaks oluliselt inimeste väljakujunenud liikumisharjumusi. Raudtee tuleb tiheasustuses suunata kas tunnelisse või paigutada postidele.

 

 

Täiendav info omavalitsuste esindajatelt:

Tanel Ots

Saku Vallavolikogu esimees

Telefon 56636400

tanel.ots@sakuvald.ee

 

Mart Võrklaev

Rae vallavanem

Telefon 5132166

mart.vorklaev@rae.ee

 

Allikas: http://sakuvv.kovtp.ee/et/kuuevalla

Kommenteeri


+ 8 = 16